Публічність бюджетного фінансування

Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів

Хмелівського ДНЗ «Струмочок» Хмелівської сільської ради

за вересень 2017 року

№ пп

Стаття витрат

Розшифрування статті витрат

Сума витрачених коштів, грн.

1

2111

Оплата праці працівників

86464,38

2

2120

Нарахування на оплату праці

19466,88

3

2210

Придбання господарчих товарів

4

2210

Придбання будівельних матеріалів

 -

5

2210

Придбання канцелярських товарів (класні журнали та інше)

-

6

2230

Харчування  дітей,пільгових категорій

15653,53

7

2240

Оплата телекомунікаційних послуг

177,64

8

2240

Оплата інших послуг (ремонт ТЗ)

-

9

2250

Витрати на відрядження

-

10

2271

Оплата послуг теплопостачання

-

11

2272

Оплата послуг водопостачання та водовідведення

-

12

2273

Оплата електроенергії

2085,95

13

2275

Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)

-

14

2800

Інші поточні видатки (пеня, комісії)

-

РАЗОМ:

123848,38

Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів

Хмелівського ДНз «Струмочок» Хмелівської сільської ради

за жовтень 2017 року

№ пп

Стаття витрат

Розшифрування статті витрат

Сума витрачених коштів, грн.

1

2111

Оплата праці працівників

64561,5

2

2120

Нарахування на оплату праці

14688,90

5

2210

Придбання господарчих товарів

16585,35

6

2210

Придбання будівельних матеріалів

-

7

2210

Придбання канцелярських товарів та інше

 -

8

2230

Харчування дітей, пільгових категорій

7198,74

9

2240

Оплата послуг (телекомунікаційних, навчання та ін.

98,13

10

2240

Оплата інших послуг (розробка документації)

2764,63

11

2250

Витрати на відрядження

 

14

2273

Оплата електроенергії

3482,97

15

2275

Оплата інших енергоносіїв (вугілля, пелети…)

57000,04

16

2730

Інші виплати населенню

-

17

2800

Інші поточні видатки (пеня, комісії)

-

РАЗОМ:

166380,26